Statusoppdatering

Korleis har det gått med oss i Søre Sunnmøre IPS første tertial 2021? Det er lenge sidan vi har gitt eit livsteikn frå oss på heimesida, men då passar det kanskje med ei oppdatering på kva som røyrer seg i teamet våra? Kvardagen let vente på seg endå […]

Årsmelding 2020

Vi har laga ferdig årsmeldinga 2020 for Søre Sunnmøre IPS! Den finn du på nedlastingssida vår her. Eit krevjande år som alle veit, men likevel var det fleire lyspunkt å sjå tilbake på. Her er nokre nøkkeltal: Overgong til jobb og studier: 44,2% Inntak 2020: 47stk.Total portefølje: 93stk […]

«Landsbyen»

Vi har laga eit bilete som vi håper synleggjer at jobben vi gjer som jobbspesialist er viktig, men at det samtidig kan vere mange gode krefter i sving rundt ein jobbsøkar. I vår jobb kan vi oppleve gleda av å hjelpe deg i mål med draumejobben, og då […]

Kjære arbeidsgjevar

I IPS er målet av vi skal hjelpe våre jobbsøkarar ut i ordinært arbeid. Med det meiner vi at vi ønsker å unngå arbeidstrening, tiltak eller liknande løysingar så langt det let seg gjere. For dei aller fleste er det viktig og riktig å få delta i det […]

Kva er IPS?

Med mindre du jobbar i Nav eller med psykisk helse er det truleg at du aldri har høyrt om IPS. Det hadde ikkje eg heller før eg søkte på stillinga som jobbspesialist. «IPS» står for «Individual Placement and Support», noko som er fornorska til «Individuell jobbstøtte». Kort forklart […]

Velkomen til vår nye heimeside!

Vi er no heilt i startgropa på ei ny nettside der målet er å skape mykje godt innhald med jamne mellomrom. Vi ynskjer å dele informasjon om kva vi driv på med i det daglege arbeidet, generell info om IPS, tips og triks til jobbsøkarar, og mykje mykje […]